środa, 20 września 2017

Prawie 5 mld nadwyżki budżetowej - sierpień 2017


Po ośmiu miesiącach roku budżetowego 2017r. sytuacja finansów Polski wydaje się klarowna. Nie mniej jednak trzeba zwrócić uwagę na obniżenie wieku emerytalnego od października. Na koniec sierpnia (obowiązuje jeszcze wiek emerytalny 67 lat) dopłata do Funduszu Emerytalnego - Rentowego (rolnicy) wyniosła 10,7 mld zł, a do ZUS 25,5 mld zł. W ostatnim kwartale dofinansowanie z budżetu państwa będzie znacznie większe z powodu nawet 400 tysięcy nowych emerytów, którzy skorzystają z tzw. ustawy wiekowej. 

Jeśli chodzi o zwiększone dochody z podatku VAT, jednym z powodów jest zastosowanie efektu tzw. niskiej bazy. W grudniu 2016 r. MF hurtowo wypłacało zwroty, zamiast zwyczajowo w styczniu następnego roku. I tak dochody z podatku VAT w grudniu ub.r. wyniosły tylko 5,1 mld zł, a w styczniu 2017 r. aż 21,9 mld zł.


  Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2017 r.
  Wg szacunkowych danych w okresie styczeń - sierpień 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 15,5% r/r.
  Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - sierpień 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:
  • dochody z podatku VAT były wyższe o 23,5% r/r (tj. ok. 20,3 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,1% r/r (tj. ok. 1,8 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 8,3% r/r (tj. ok. 2,5 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 13,3% r/r (tj. ok. 2,4 mld zł).  

poniedziałek, 4 września 2017

Wzrost wypadków śmiertelnych przy pracy.

W I półroczu 2017 roku aż 93 osoby uległy śmiertelnym wypadkom podczas wykonywania obowiązku pracy. Oznacza to wzrost o 13,4% w stosunku do ubiegłego półrocza.

Najwięcej w województwach:

 • dolnośląskim i wielkopolskim - po 12 osób
 • mazowieckim i śląskim - po 10 osób

Najczęstsze umiejscowienie urazu wypadków przy pracy to:

 • kończyny górne
 • kończyny dolne
 • głowa


Statystyczna karta wypadku wyniosła ogółem 39093 osoby i była o 0,4% niższa niż w I półroczu 2016 r. Z ogólnej liczby 38778 osób  wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim uległy (o 0,4% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku) 222 osoby – wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 0,9% mniej), wypadkom śmiertelnym – 93 osoby (tj. o 13,4% więcej niż w I półroczu 2016 r.). (GUS)

środa, 31 maja 2017

PKB Polski w I kw. 2017 r. wzrósł o 1,1 k/k i 4,2% r/r, wyrównany sezonowo.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w I kwartale 2017 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 1,1%.
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 0,5 %.
W przemyśle wartość dodana brutto w I kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 1,0 %.
Wartość dodana brutto w budownictwie w I kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 3,4 %.
Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 2,0 %, podobnie w transporcie, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej spadek wartości dodanej wyniósł 4,6 %.
Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2017 r. wzrosła o 0,4 %.
Popyt krajowy w I kwartale 2017 r. wzrósł realnie o 1,7 %.
Spożycie ogółem w I kwartale 2017 r. wzrosło realnie o 1,1 %, wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 1,4%.
Akumulacja w I kwartale 2017 r. zwiększyła się realnie o 3,0 %.
Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2017 r. zwiększyły się realnie o 0,3 %.

W I kwartale 2017 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 4,1% i był wyższy od notowanego w IV kwartale 2016 r. (wzrost o 1,7%). Wpłynął na to wyższy niż w IV kwartale ubiegłego roku wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 3,9% (wobec 3,1%) oraz wzrost akumulacji brutto o 5,2% (wobec spadku o 1,6% w IV kwartale 2016 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 4,7% i było wyższe niż w IV kwartale 2016 r. (wzrost o 4,5%). Na wzrost akumulacji brutto w I kwartale br. wpłynął wzrost rzeczowych środków obrotowych przy, mniejszym niż w poprzednich kwartałach ubiegłego roku, spadku nakładów brutto na środki trwałe o 0,4 %. W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,9 pkt. proc. (wobec +1,7 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.).
Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,2 pkt. proc. (wobec +2,2 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +3,0 pkt. proc. oraz spożycia publicznego +0,2 pkt. proc. (odpowiednio w IV kwartale 2016 r: +2,2 pkt. proc. i 0,0 pkt. proc.). W I kwartale wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był neutralny (wobec -2,8 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.) co, przy pozytywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+0,7 pkt. proc.), przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,7 pkt. proc. (wobec -0,5 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.). W I kwartale br. zanotowano niewielki pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,1 pkt. proc. wobec +0,8 pkt. proc. w IV kwartale 2016 r.

W I kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1 % w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 4,2 %.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,0%, w porównaniu z I kwartałem ub. roku. W stosunku do opublikowanego w dniu 16 maja 2017 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla I kwartału 2017 r., prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się. (GUS)


poniedziałek, 20 marca 2017

Rozwód z UE ?


Po co nam Polakom Unia Europejska? Najważniejszym argumentem jest brak wojen i konfliktów zbrojnych na terytorium państw należących do tej wspólnoty gospodarczej. Krytykowanie UE sugeruje na zapędy autorytarne lub działanie na rzecz Rosji.
Rozwód z UE będzie bardzo kosztowny dla Polski :
- brak funduszy europejskich; Polska dostała na czysto ponad 90 mld euro, a najwięcej stracą rolnicy i samorządy;


- zamknięcie granic i powrót kontroli paszportowej;
- powrót ceł na towary importowane, a co za tym idzie wyższe ceny;
- osłabienie złotego, przez co towary z zachodu wzrosną znacząco;
- załamanie polskiej gospodarki i ewentualne bankructwo;
- możliwy wariant grecki do kwadratu z obniżką rent i emerytur, a także pensji w budżetówce o 1/3;
- upadek polskiego eksportu; wg stanu na koniec 2016 r. 80% całego eksportu sprzedajemy do krajów UE, a importujemy 61% ( ministerstwo rozwoju ).
- możliwe wprowadzenie sankcji gospodarczych przez UE, bo łamanie praworządności przez obecny rząd i brak naszych przedstawicieli w strukturach unijnych, którzy broniliby polskiego interesu.

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Sprytna porównywarka walut


Jeśli szukacie w sieci miejsca, gdzie można szybko porównać ceny walut, możecie zajrzeć na stronę internetową strefawalut, gdzie widnieje zestawienie wielu kantorów internetowych. Są tam cyklicznie aktualizowane kursy walut obowiązujące w poszczególnych e-kantorach. Dodatkowym plusem okazuje się prosty w obsłudze kalkulator, który pozwala w łatwy sposób na znalezienie najtańszego serwisu wymiany interesującej nas waluty. Wystarczy w odpowiednie pola wpisać wysokość wymienianej kwoty, docelową walutę oraz nazwę banku.


https://strefawalut.pl/images/article/thumbnail_1474034737331_strefawalutlogo.png